Değerlerimiz

Güvenilirlik

Dürüstlük

Kalite Odaklılık

Müşteri ve çözüm odaklı olmak

Takım Çalışmasına inanmak

Kalite bilincine sahip olmak,

Kalitemizin sürekliliğine ve gelişmesine her zaman azami çaba göstermek

İş ahlakına, hukuka, etik ilkelere bağlı olmak

İş sağlığı güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek

İnsana ve Çevreye Saygılı Olmak

Sürekli İyileştirme ve gelişim

1